Matičiari z Partizánskeho a história

Matičiari z Partizánskeho putovali za krásami a históriou nášho národa.

Dňa 23. mája počasie nesľubovalo pekný deň, no i napriek tomu sa 50 členov Miestneho odboru Matice slovenskej Partizánske a jej sympatizantov vydalo autobusom na návštevu kultúrnych a historických pamiatok v blízkom okolí – pamiatok starobylej Nitry, ktorá má v kultúrnom i kresťanskom živote na terajšom území Slovenska prvoradé miesto. Už cestou nás s históriou okolia oboznamoval pán Kapsiar. Prezreli sme si Katedrálu sv. Emeráma s jej zreštaurovaným horným kostolom, diecézne múzeum, v ktorom je uložené neskutočné množstvo historických artefaktov týkajúcich sa vývoja nášho územia.Maticiari z Partizánskeho a história

Ďalšia zastávka na ktorú sme sa všetci veľmi tešili, boli Oponice – neveľká obec medzi Topoľčanmi a Nitrou, ale na históriu bohatá a rozsiahla. Od roku 1392 ju spravoval šľachtický rod Apponyiovcov, ktorého predkovia tu žili až do roku 1940. Boli to skvelí diplomati rakúsko-uhorskej monarchie, mecenáši a zakladatelia jednej z najväčších knižníc v strednej Európe Bibliothecum Apponianu. Tu nás už čakal Peter Králik, ktorý nás sprevádzal vynovenou knižnicou a svojím zanieteným rozprávaním previedol celou rodovou etapou, životnými osudmi jednotlivých členov rodu až takmer po zánik. Momentálne sa v prekrásne obnovenej knižnici nachádza asi 17 000 kníh – unikátov temer z celého sveta. Svojim návštevníkom prináša poznanie histórie v doposiaľ nepoznaných rozmeroch s vôňou zašlých stáročí. Okrem knižnice sa v BaMaticiari z Partizánskeho v Oponiciach rtakovičovskom (v malom) kaštieli nachádza poľovnícke a etnografické múzeum ďalej sú tu vinné pivnice a zrúcanina hradu – pôvodné obydlie rodu. V Kostole sv. Petra a Pavla sme si pozreli sprístupnenú hrobku rodu Apponyiovcov. Veľkým lákadlom bol aj Kostol Panny Márie, Kráľovnej anjelov nad osadou Sádok na vrchu Chríb. Do zašlých čias kostolíka a viacerých stavebných úprav nás uviedol historik Martin Mikuláš, ktorý okrem iného povedal, že najnovšími výskumnými technológiami dokázali určiť stavebný vývoj najneskôr do 12. storočia. Je to unikátna stavba – farský kostolík slúžil v minulosti pôvodne pre asi 6 osád v okruhu 7 km.
Naše putovanie sme ukončili v Klátovej Novej Vsi, kde nás pani starostka Randziaková sprevádzala historickými pamiatkami a kde sme okrem iných pamiatok obdivovali renesančný kaštieľ – zemianskú tvŕdzu, v ktorej sa dnes nachádza obradná sieň. Telesne sme boli všetci unavení, ale duševne obohatení a hlavne hrdí, že taký malý národ, ako si to nahovárame, má na takom malom území regiónu toľko histórie a krásy. Už dnes sa matičiari tešia na ďalšie putovania za krásami a históriou nášho národa.

Eva Nahálková
predsedníčka MO MS Partizánske

Share Button

Komentovať