Seminár o Beckovskom rodákovi Hurbanovi prilákal aj desiatky študentov

Pre zúčastnených boli pripravené nielen prednášky o živote, výpravách a dielach prvého predsedu Slovenskej národnej rady, ale i kultúrne predstavenia a panelové výstavy.

hurban-v-nasich-dnoch-2

Seminárne stretnutie s názvom Hurban v našich dňoch sa uskutočnilo pri príležitosti 200. výročia narodenia kňaza, politika a novinára Jozefa Miloslava Hurbana. Výsledkom spolupráce Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), Matice slovenskej, Trenčianskeho múzea v Trenčíne a Trenčianskeho osvetového strediska (TOS) v Trenčíne bol bohatý program, ktorý verejnosti priblížil prácu a dielo Hurbana. „Seminár sa konal pod záštitou predsedu TSK Jaroslava Bašku a nadväzoval na oslavy, ktoré sa konali v rámci 200. výročia narodenia tohto národného buditeľa,“ priblížil riaditeľ Úradu TSK Michal Žitňanský.

Seminár otvorila Viera Slivová z TOS v Trenčíne, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, a privítala zúčastnených, medzi ktorými boli aj študenti zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb (SOŠ OaS) v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a z Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne. Prihovoril sa i riaditeľ Úradu TSK Michal Žitňanský a podpredseda Matice slovenskej Viliam Oberhauser. Pred samotným blokom prednášok sa predstavilo ženské trio Krajka z Trenčína. Súčasťou literárno-hudobnej kompozície boli i dve poslucháčky 2. ročníka herectva Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Blok prednášok začal Pavol Parenička z Matice slovenskej (MS) v Martine, ktorý sa sústredil na životný príbeh Jozefa Miloslava Hurbana. „Hurbanov život bol veľmi dramatický, preto  verím, že takéto prednášky môžu aj pre študentov znamenať akési spestrenie vyučovania. Lektori, ktorí sa zaoberajú devätnástym storočím a obdobím slovenského národného obrodenia, im pomôžu priblížiť širší historický kontext a osudy týchto osobností. Hurban napísal 25 kníh a stovky, ba možno až tisíce článkov, ktoré patria k základom literárnej, historickej či teologickej vedy,“ vyslovil Parenička poukazujúc už aj na tému, ktorej sa venoval jeho kolega z MS v Martine Peter Cabadaj. Ten poslucháčom priblížil Hurbana ako spisovateľa a publicistu.

Beckovský rodák bol prvým predsedom Slovenskej národnej rady, ktorá vznikla počas slovenských dobrovoľnícky výprav. O týchto výpravách rozprávala Mária Kováčiková z Trenčianskeho múzea v Trenčíne, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. „Dobrovoľníci z radu slovenského ľudu sa nebáli vziať zbrane do rúk a bojovali za svoju slobodu. Často ukázali, že sú statočnejší a majú väčšiu odvahu ako cisárske vojsko,“ priblížila Kováčiková. Blok prednášok si spomedzi zúčastnenej verejnosti pochvaľovali i študenti, pre ktorých je to jedna z možností, ako sa naučiť nové poznatky. „Rozhodne je to spestrenie vyučovania, prišli sme celá trieda,“ prezradila študentka 2. HA SOŠ OaS v Trenčíne.

Počas seminára boli pripravené i sprievodné podujatia v podobe panelových výstav, ktoré si môže prísť prezrieť široká verejnosť do priestorov Úradu TSK do 5. mája 2017. Výstavu s názvom Pravde a národu pripravil Jozef Karlík. „Výstava bol koncipovaná tak, aby bola jedným z bodov z celonárodných osláv v Beckove, ktoré sa uskutočnili v marci. Je zložená z viacerých panelov, pričom mnohé z nich sú obsahovo zamerané práve na osobnosť Hurbana a to hneď z viacerých pohľadov.  Každý panel môže byť osobitne, no spoločne všetky tvoria jeden komplexný celok,“ ozrejmil Karlík. Druhá výstava s názvom Sláva národa hodná je obetí je výstavným projektom Matice slovenskej a jej autorom je Pavol Madura.

zdroj: TSK

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Share Button