Slovenská Matica je jednota milovníkov národa a života slovenského a jej cieľ: v členoch slovenského národa mravnú a umnú vzdelanosť budiť, rozširovať a utvrdzovať, slovenskú literatúru a krásne umenia pestovať a podporovať, a tým i hmotný dobrobyt slovenského národa napomáhať a na jeho zvelebení pracovať.

stanovy Matice slovenskej zo 4.augusta 1863 (§ 1)

Stanovy Matice slovenskej

Stanovy Matice slovenskej
Stanovy aj s prílohami sú vložené do ozdobného obalu, ktorý zhotovila manželka Jána Francisciho Amália Francisciová podľa návrhu Jozefa Božetecha Klemensa.

Stanovy sú datované 5. 2. 1862, podpísané predsedom dočasného Výboru Jánom Franciscim a jeho členmi Jánom Gotčárom, Viliamom Pauliny-Tóthom, Jánom Palárikom.

Stanovy sú datované 5. 2. 1862, podpísané predsedom dočasného Výboru Jánom Franciscim a jeho členmi Jánom Gotčárom, Viliamom Pauliny-Tóthom, Jánom Palárikom.

Celé znenie stanov MS si môžete prečítať TU

Matica slovenská sa jednoznačne hlási k plneniu úloh vyplývajúcich z Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva prijatého na konferencii v Paríži 17.októbra 2003 organizácie UNESCO, ktorej je Slovenská republika členským štátom.