Regionálne kolo súťaže Timravina studnička 2014

Dňa 16. októbra 2014 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička. Podujatie sa organizuje na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej – Timravy (2. 10. 1867 – 27. 11. 1951), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom.

timravina-studnicka

Cieľom a poslaním tejto súťaže je viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej literatúry a podnietiť ich k hľadaniu a objavom krásy umeleckého slova, a tým aj k rodnej reči.

V 18. ročníku súťaže, ktorej regionálne kolo sa uskutočnilo v sále Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi, sa predstavilo celkom 12 súťažiacich v troch kategóriách, za podpory účasti spolužiakov, rodičov a pedagógov. Spolu sa podujatia zúčastnilo približne 25 účastníkov.

Odborná porota po odznení všetkých súťažných prednesov vyzdvihla dobrý výber textov a rovnako tak aj jazykové i mimojazykové zvládnutie vybraných textov, upozornila na dôkladnejšiu prácu s tempom a rytmom.

Oceneným súťažiacim na prvých troch miestach boli udelené diplomy a knihy z Vydavateľstva Matice slovenskej, ktoré do súťaže venoval Miestny odbor Matice slovenskej Prievidza. Víťazi jednotlivých kategórií postúpili do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa uskutoční v Lučenci.

Vyhodnotenie
I. kategória

1. miesto: Ella Ťapajnová, ZŠ Šafárika Prievidza (Daniel Hevier: Rozprávka o školskej muche)
2. miesto: Bianka Štorcelová, ZŠ Energetikov Prievidza (Anna Robertová: Astin)
3. miesto: Silvia Bezáková, ZŠ Mariánska ul. Prievidza (Gabriela Futová: Keď sa mama nazlostí, je ako uragán)

II. kategória

1. – 3. miesto neudelené
Čestné uznanie: Roman Daubner, Piaristická SŠ F. Hanáka Prievidza (Ján Milčák: Rozprávka o oslíkovi)

III. kategória

1. miesto: Sophia Kovácsová, ZŠ Mariánska ul. Prievidza (Viliam Klimáček: M.K.+V.K.= Srdce)
2. miesto: Samuel Michalík, ZŠ Dobšinského ul. Prievidza (Ľubo Dobrovoda: Dal by som si antiperly)
2. miesto: Stanislav Kračmer, ZŠ Energetikov Prievidza (Gabriela Futová, Roman Brat: Zmätené dvojičky zo slepej uličky)
3. miesto: Viktória Vrábelová, Piaristická SŠ F. Hanáka Prievidza (Gabriela Magálová: Ako vonia fialka)

IV. kategória

neobsadená

Share Button