V prievidzskej Matici slovenskej prebehla generačná výmena, povedie ju nový predseda

Výrazná generačná výmena vo vedení Miestneho odboru Matice slovenskej (MO MS) Prievidza sa udiala na júnovom valnom zhromaždení v Prievidzi, na ktorom si členovia zvolili za nového predsedu 37-ročného Petra Titku. V predchádzajúcom volebnom období pôsobil ako člen výboru MO MS Prievidza a v rámci svojej novej funkcie sa chce zamerať predovšetkým na nové projekty aj intenzívnejšiu spoluprácu so školami.

valne-zhromazdenie-moms-prievidza-2017-2-

Z vedúcej funkcie MO MS Prievidza tak po dvoch volebných obdobiach odišiel Milan Jadroň, ktorý generačnú výmenu nielen na poste predsedu víta. „Maticu treba jednoznačne omladiť a kormidlo odovzdať mladým. Som úprimne rád, že v Prievidzi máme novú generáciu aktívnych matičiarov s vôľou a odhodlaním pokračovať v činnosti našej najvyššej kultúrnej ustanovizne,” uviedol M. Jadroň, ktorý aj naďalej ostáva členom výboru miestneho odboru. V dozornom výbore sa tiež objavili dve nové mená – jeho členmi sa stali Magdaléna Kyselicová a Radimír Ďuriš.

Novozvolený predseda MO MS Prievidza Peter Titka vyslovil svojmu predchodcovi vďaku za jeho úsilie a obetavú prácu, a zároveň sa matičiarom poďakoval za prejavenú dôveru. “Som hlboko presvedčený o tom, že Matica slovenská jednoznačne má v modernej spoločnosti svoje miesto a opodstatnenie, a to aj napriek negatívnym hlasom niektorých jednotlivcov. Za takmer sto rokov pôsobenia dokázali matičiari urobiť pre náš región skutočne veľa a osobne môžem potvrdiť, že ich neoceniteľnú prácu pre národ si nastupujúca generácia nesmierne váži. Ďalšie smerovanie prievidzského matičného odboru chcem preto postaviť na odkaze štúrovcov. Verím, že spoločnými silami vytvoríme nové projekty či zintenzívnime spoluprácu so základnými a strednými školami,” vyjadril sa nový predseda MO MS Prievidza P. Titka, ktorý je zástupcom veliteľa závodného hasičského útvaru v Novákoch a v Bojniciach spolu s manželkou vychováva dve deti. V minulosti pôsobil na leteckej základni v Kuchyni ako profesionálny vojak – najmä z tohto obdobia mu zostal zmysel pre poriadok, systémové riešenia, ale aj otvorenosť či uznávanie tradičných a všeobecných ľudských hodnôt.

Na Valnom zhromaždení MO MS Prievidza sa zároveň vyhodnotila činnosť členov v uplynulom štvorročnom volebnom období, predložená bola správa o hospodárení, a tiež sa schválil nový plán činnosti i rozpočet. V rámci programu matičiari zagratulovali jubilantom a riaditeľ Domu MS Prievidza Vlastimil Uhlár slávnostne odovzdal Alžbete Chovancovej Pamätný list predsedu Matice slovenskej, ktorá sa ako 80-ročná rozhodla prenechať svoje miesto vo výbore mladším aktívnym členom.

Share Button