Literárna Jar Ondreja Čiliaka 2017

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Prievidzi a Miestnym odborom Matice slovenskej Prievidza 

vyhlasujú

14. ročník literárnej súťaže v písaní poézie i prózy

LITERÁRNA JAR ONDREJA ČILIAKA

 

Literarna-jar-ondreja-ciliaka-2017

Súťaž je určená pre mladších /8-10 rokov/ i starších žiakov /11-15 rokov/. Každý účastník súťaže môže zaslať 3-5 vlastných básní alebo 1-3 prozaické útvary v rozsahu najviac 5 strán v dvoch exemplároch.

Téma: ľubovoľná

Každý, kto má chuť zapojiť sa, môže svoje príspevky priniesť/doručiť do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi na Záhradnícku ul. 21.

Uzávierka: 13. marca 2017

Tešíme sa na všetkých účastníkov a ich práce!

Vyhlásenie výsledkov bude 20. marca 2017 v priestoroch knižnice.

Share Button