Literárna jar Ondreja Čiliaka

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti
Trenčianskeho samosprávneho kraja
a
Miestny odbor Matice slovenskej Prievidza

vyhlasujú 12. ročník literárnej súťaže

pre deti a mládež do 15 rokov

Literárna jar Ondreja Čiliaka

 

Práce treba doručiť na adresu: Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Záhradnícka ulica 21, 971 01 Prievidza

Uzávierka súťaže: 8.3.2015

Viac informácií na: detskepd@hnkpd.tsk.sk alebo 046/542 22 29

literarna-jar-ondreja-ciliaka-2015

Share Button