5. ročník fotografickej súťaže Horná Nitra mojimi očami

Radi fotíte? Pochádzate z hornej Nitry, alebo máte k tomuto regiónu blízky vzťah? Zapojte sa s Maticou slovenskou v Prievidzi do 5. ročníka fotografickej súťaže HORNÁ NITRA MOJIMI OČAMI.

HNMO-2015-plagat

Nezáleží na veku, či mieste vášho bydliska. Súťažiaci môže byť každý občan Slovenskej republiky, ktorý pošle aspoň jednu súťažnú fotografiu spolu so všetkými potrebnými údajmi. Fotografie musia byť zhotovené na území hornej Nitry, to znamená v okresoch Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou.

Súťažné kategórie

1. Ľudové zvyky a tradície
2. Historické pamiatky a ľudová architektúra
3. Príroda

Odporúčania k súťažným témam:

1. Ľudové zvyky a tradície
tradičná svadba, vianočné a veľkonočné sviatky, poľnohospodárske práce, driapačky peria, folklór, výrobcovia náradia – metly, hrable, košíky z prútia alebo slamy, medovnikári, keramikári, včelári, ovocinári, chovatelia atď.

2. Historické pamiatky a ľudová architektúra
hrady, zámky, kaštiele, kúrie, kostoly, kaplnky, božie muky, kríže, piety, cintoríny, ľudová architektúra, vodné mlyny atď.

3. Príroda
- Chránená krajinná oblasť Ponitrie (zasahuje do okresov Prievidza a Partizánske)
- Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy (zasahuje do okresu Prievidza)
- Národná prírodná rezervácia Rokoš (zasahuje do okresov Bánovce nad Bebravou a Prievidza)

Do súťaže môžete prihlásiť najviac 3 fotografie v každej kategórii (spolu 9 fotografií)

Fotografie, ktoré nebudú napĺňať danú tému, alebo ich kvalita nebude postačujúca, nebudú zaradené do súťaže.

Uzávierka súťaže: 14. december 2015

Na výhercov čakajú zaujímavé ceny ako pobyt v očarujúcom prostredí na Salaši Kľak, poukážky na zhotovenie fotoproduktov, knihy a veľa ďalších skvelých cien.

Ako sa do súťaže prihlásiť?

Fotografie je potrebné zaslať e-mailom na adresu: mojimiocami@gmail.com

Povolené sú iba štandardné formáty fotografií (*.jpg, *.bmp, *.tiff) a základné úpravy fotografií.

Minimálna veľkosť fotografie: 2048 x 1536

So súťažnými fotografiami je potrebné zaslať nasledovné údaje:
- súhlas so súťažnými podmienkami
- číslo súťažnej kategórie
- názov fotografie
- miesto,kde bola fotografia zhotovená
- rok zhotovenia fotografie
- meno a priezvisko
- vek
- adresa
- e-mail
- telefonický kontakt

Vyhodnotenie súťaže

Prihlásené fotografie bude hodnotiť odborná porota, ktorá bude pozostávať z troch profesionálnych fotografov. Zároveň bude prebiehať aj hlasovanie na Facebook stránke súťaže, kde budú zverejnené všetky fotografie, ktoré budú spĺňať súťažné podmienky. Autor fotografie, ktorá získa počas oficiálne spusteného hlasovania najväčší počet hlasov (kliknutí na „páči sa mi to“), získa zaujímavú vecnú cenu.

Výsledky súťaže budú vyhlásené na slávnostnom vyhodnotení súťaže spojenom s vernisážou výstavy najlepších fotografií prihlásených do súťaže. O presnom termíne budú súťažiaci včas informovaní.

Podrobné súťažné podmienky, vrátane informácií o ochrane osobných údajov; úprave licenčných, autorských a osobnostných práv a popisu vyhodnotenia súťaže si môžete stiahnuť TU.

Propozície súťaže si môžete stiahnuť: Súťažné podmienky HNMO 2015
Plagát si môžete stiahnuť tu: Plagát HNMO 2015

Ďakujeme mestu Prievidza za poskytnutie dotácie na tento projekt vo výške 200 €.

 

Uložiť

Uložiť

Share Button