Prievidzský občasník 1/13

február 2013, 35. číslo

Obsah

Slovo na úvod
Pod ochranou výsad
Osadenie Prievidze (pokračovanie z PO 1/08)
Prividzčina na slovíčko (úvod)
Štefan Janšák
Vodné mlyny
Vráťme Prievidzi jej tvár
Remeslá v Prievidzi za Slovenského štátu
Čierne mesto
Reakcie čitateľov
Prehľad podujatí ROKA VÝROČÍ MESTA PRIEVIDZE 2013

 

 

Prievidzský občasník 2/13

máj 2013, 36. číslo

Obsah

Slovo na úvod
Prividzčina na slovíčko (1. pokračovanie)
Používanie pečatidiel v kancelárskej praxi mestečka Prievidza
Osadenie Prievidze (dokončenie)
Prievidzský volejbal v rokoch 1950-1965
Prievidžania v “malej vojne”
O Prievidzi v roku 1939
Poslanec Uhorského snemu
Mlynárstvo
Osud prievidzského maturanta
František Sasinek a Prievidza
Prehľad podujatí ROKA VÝROČÍ MESTA PRIEVIDZE 2013

 

 

Prievidzský občasník 3/13

august 2013, 37. číslo

Obsah

Slovo na úvod
DOMUS REGIA PRIVIDIENSIS
V posolstve kráľa
Prievidžan u prezidenta Obamu
Dr. Helena Neumannová-Kovalčíková
Jazyk pernikárov a voskárov
Dvadsať rokov činnosti ZO JDS č. 07
Knižnica v Prievidzi kedysi a dnes
Predavačka textilu
Spomienka na spolužiačky
Prehľad podujatí ROKA VÝROČÍ MESTA PRIEVIDZE 2013

 

 

Prievidzský občasník 4/13

november 2013, 38. číslo

Obsah

Slovo na úvod
Mons. Róbert Bezák
Koloman a Álmoš – udalosti, pred vznikom Zoborskej listiny z roku 1113
Krátky slovník prividzčiny
Smutné jubileum Prievidze (1678 ‒ 1928)
Bojnická cesta – v 1. polovici 20. storočia
Knižnica v Prievidzi kedysi a dnes (dokončenie)
Verná podniku Zdroj 1958 ‒ 2000
Podujatia Miestneho odboru Matice slovenskej