V okresnom kole súťaže v prednese slovenských povestí sa v Prievidzi predstavilo 44 súťažiacich. Dňa 18. januára 2012 Centrum voľného času Spektrum v Prievidzi v spolupráci s Krajským školským úradom v Trenčíne,