Víťazné snímky fotografickej súťaže Tradície nášho kraja 2019 približujú dedinský život v minulosti

Fotografická súťaž Tradície nášho kraja zaujala amatérskych fotografov Trenčianskeho kraja aj vo svojom druhom ročníku. Súťažným snímkam v roku 2019 dominovali najmä folklórne skupiny a tradičné remeslá.

Vyhodnotenie-fotosutaze-tradicie-nasho-kraja-2019

Trojčlenná porota ocenila tri najlepšie fotografie z 34 príspevkov v užšom výbere. Daniel Rybička získal tretie miesto za fotografiu s názvom Povedačky. Miroslav Zajíc si vyslúžil druhé miesto za dve fotografie – Česanie vlny a Korytár, alebo remeslo má zlaté dno. Členovia poroty nakoniec neudelili prvé miesto, aby bola zachovaná vysoká odborná úroveň súťaže. Na sociálnej sieti vyhrala fotografia Porubská kaplnka rovnako od Miroslava Zajíca.

Stála členka poroty Sylvia Maliariková, ktorá zastupuje Oblastnú organizáciu cestovného ruchu horná Nitra-Bojnice, ozrejmila, prečo je v súčasnosti potrebné podporovať fotografické súťaže na tému kultúrneho dedičstva: „Nositelia tradičnej kultúry, tanečníci, speváci, vôbec folkloristi od malých detí až po seniorov a ľudia, ktorí ovládajú a pestujú tradičné remeslá ako košikárstvo, rezbárstvo, drotárstvo, tkanie, maľovanie kraslíc a tak ďalej, sú obdarení talentom a veľkou trpezlivosťou. Práve oni predstavujú hodnoty národného kultúrneho dedičstva, ktoré treba dokumentovať, teda i fotografovať a filmovať, spojiť tradičné s modernými technológiami, aby sme odovzdali obrazové informácie ďalším generáciám.“ Fotografické súťaže podľa nej hľadajú, selektujú a zviditeľňujú talentovaných fotografov, ako aj vhodné motívy, objekty a výjavy hodné dokumentovania a, samozrejme, kvalitné fotografie.

Riaditeľ Domu Matice slovenskej v Prievidzi Vlastimil Uhlár uviedol, že vďaka fotografickým súťažiam Tradície nášho kraja a najmä Horná Nitra mojimi očami získali už veľa kvalitných fotografií so zobrazením tradičnej kultúry a architektúry. „Víťazné fotografie z oboch súťaží by si určite zaslúžili knižné spracovanie. Pevne verím, že postupne k tomu smerujeme a že aj druhý ročník súťaže Tradície nášho kraja k tomu prispel,“ priblížil V. Uhlár.

Cieľom projektu, ktorý organizuje Dom MS v Prievidzi, je motivovať širokú verejnosť k objavovaniu a spoznávaniu ľudových zvykov, tradícií, architektúry a života našich predkov, ako aj podieľať sa na dokumentácii ľudových zvykov a tradícií. Zároveň chce Matica slovenská podnietiť ľudí k návšteve tradičných folklórnych podujatí.

Share Button