Život je poézia a poézia je život: Môj národ-môj domov-moja rodina

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana vyhlasuje Hornonitrianska knižnica v Prievidzi v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej Prievidza 2. ročník literárnej súťaže v písaní poézie a prózy.

literarna-sutaz-moj-narod-moj-domov-moja-rodina

Cieľom je podpora národného povedomia a súdržnosti rodiny.

Súťaž, ktorá je súčasťou projektu Literárna Prievidza, je určená pre študentov gymnázií, SŠ, dospelých a seniorov.

Podmienky súťaže:
Každý účastník súťaže môže zaslať 3-5 vlastných básní, alebo 1-3 prozaické útvary v rozsahu najviac 5 strán v dvoch exemplároch.
Každý, kto má chuť zapojiť sa, môže svoje príspevky poslať mailom, poštou, či priniesť – doručiť do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi na Záhradnícku ulicu 21.

Uzávierka súťaže: 14. 9. 2017

Vyhodnotenie súťaže: 29. 9. 2017

Kontakt: zahradnicka@hnkpd.sk

Uložiť

Share Button