Mám básničku na jazýčku: Deti z materských škôl recitovanie milujú

Dvadsaťjeden detí z prievidzských materských škôl sa 20. mája 2016 zúčastnilo na podujatí s názvom „Mám básničku na jazýčku“. Už 11. ročník prezentácie usporiadala Hornonitrianska knižnica v Prievidzi v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej Prievidza.

mam-basnicku-na-jazycku-2016

Deti vo veku od 4 do 6 rokov prednášali známe i menej známe diela poézie a prózy. K ich obľúbeným dielam patrí napríklad báseň Žabiatko či próza Červená čiapočka. Podľa pedagogičky a zároveň hlavnej porotkyne Kvetoslavy Borákovej bolo hodnotenie malých recitátorov neľahkou úlohou, preto si odmenu odniesol každý. Tá bola sladká, ale aj maľovaná – nechýbali maľovanky, diplomy ani knihy, ktorými prispel aj Miestny odbor Matice slovenskej Prievidza.

U detí predškolského veku sú obľúbené najmä rôzne rečňovanky, spievanky, básničky a rozprávkové príbehy. Mnohé vedia celé naspamäť, čo sa považuje za výborný spôsob na osvojovanie si správnej výslovnosti, sebavedomia a celkového rozvoja dieťaťa. „Ľudová slovesnosť Slovákov je nesmierne bohatá. Ponúka nám rôzne druhy piesní, balady, bájky, príslovia, ľudové rozprávky, ale aj drámu. Som preto rád, že o recitátorskú prezentáciu je v Prievidzi záujem už v materských školách,“ povedal riaditeľ Domu Matice slovenskej Prievidza Vlastimil Uhlár.

Matica slovenská aj v dnešnej dobe aktívne podporuje vzťah detí a mladých ku knihám, čo sa odzrkadľuje v mnohých organizovaných či podporovaných súťažiach a podujatiach.

Share Button