Rozprávkové javisko 2015

V Prievidzi sa konalo regionálne kolo súťažnej postupovej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti, kde sa predstavilo celkom 260 účinkujúcich

rozpravkove-javisko-2015

Dňa 18. marca 2015 sa uskutočnila regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti s názvom Rozprávkové javisko, ktoré organizujú Trenčiansky samosprávny kraj, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi a Miestny odbor Matice slovenskej v Prievidzi.

Na podujatí súťažne vystúpilo 10 detských divadelných súborov, s celkom 11 rozprávkovými inscenáciami a 1 scénickou miniatúrou, pričom dva súbory vystúpili dvakrát.  Súčasťou súťažnej časti prehliadky bol hodnotiaco–rozborový seminár vedený odbornou porotou v zložení: Bc. Katarína Súkeníková, MgA. Viera Marsinová a Mgr. Kvetoslava Boráková.

Zúčastnené súbory:

 • Dramatický krúžok pri ZŠ Ul. Energetikov Prievidza
 • DDS pri Piaristickej spojenej škole F. Hanáka v Prievidzi
 • Divadlo ZICHERKA pri SZUŠ Xoana Prievidza
 • DDS ATELIER SZUŠ Partizánske
 • DDS pri ZUŠ Partizánske
 • Divadelný krúžok pri ZŠ s MŠ Nitrica
 • DDS BABLAND pri ZŠ v Lehote pod Vtáčnikom
 • DDS pri ZUŠ Handlová
 • DDS HLUČNÉ TICHO pri ZŠ s MŠ Chynorany
 • DDS pri SZUŠ Nedožery-Brezany
VYHODNOTENIE

1. miesto: Divadlo ZICHERKA pri SZUŠ Xoana Prievidza za rozprávku ČERVÍK ERVÍN autorky A. Gregušovej v réžii Mgr. art. M. Pastierikovej
2. miesto: DDS Ateliér pri SZUŠ Partizánske za rozprávkovú inscenáciu ZÁVISLOSŤ na motívy autora Jamesa Finn Garnera v réžii Mgr. L. Števíka
3. miesto: DDS Babland (starší žiaci) pri ZŠ Lehota pod Vtáčnikom za autorskú rozprávku TRPASLÍK A SEDEM PRINCEZIEN v réžii Mgr. Boženy Borkovej

Individuálne ocenenie:

 • DDS BABLAND (mladší žiaci) pri ZŠ v Lehote pod Vtáčnikom za kreatívne spracovanie environmentálnej témy v rozprávke autora O. Barberyho: BOLA RAZ JEDNA KVAPKA v réžii Mgr. B. Borkovej

Návrh na postup na krajskú súťažnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti:

 • Divadlo ZICHERKA pri SZUŠ Xoana Prievidza s rozprávkou ČERVÍK ERVÍN autorky A. Gregušovej v réžii Mgr. art. M. Pastierikovej
 • DDS pri ZUŠ Partizánske so scénickou miniatúrou OSTROV OBJAVOV a BARÓN PRÁŠOK od autora J. Uličianského v úprave a réžii Mgr. L. Števíka

rozpravkove-javisko-2015-vyhodnotenie

Všetkým zúčastneným súborom boli udelené účastnícke diplomy a knižné ceny z Vydavateľstva Matice slovenskej, ktoré do súťaže venoval MO Matice slovenskej Prievidza.

 

Share Button