V Prievidzi bol zriadený Dom Matice slovenskej

Zriadenie Domu Matice slovenskej v Prievidzi je veľkým medzníkom v kultúrnom a spoločenskom dianí na hornej Nitre. Viac kompetencií a právnu subjektivitu získalo Oblastné pracovisko Matice slovenskej (OP MS) v Prievidzi po tom, ako sa koncom januára pretransformovalo na Dom Matice slovenskej (DMS). Rozhodol o tom Výbor Matice slovenskej 31. januára na svojom rokovaní v Martine.

v-prievidzi-bol-zdriadeny-dom-matice-slovenskej

Horná Nitra patrí z pohľadu matičnej činnosti medzi najaktívnejšie na Slovensku. V okresoch Prievidza a Partizánske funguje tretina aktívnych matičných odborov a takmer polovica členskej základne v Trenčianskom kraji.

Miestny odbor MS v Prievidzi suploval profesionálne matičné pracovisko v regióne takmer dvadsať rokov. Vďaka myšlienke zrealizovať žrebovú lotériu sa prievidzským matičiarom podarilo v deväťdesiatych rokoch získať finančné prostriedky, ktoré sa použili na postavenie súsoší sv. Cyrila a Metoda v Prievidzi, Komárne a Kútoch, rekonštrukciu sakrálnych pamiatok v rôznych kútoch Slovenska, ale aj na samotnú matičnú činnosť.

Miestny odbor MS Prievidza takmer dvadsať rokov zastupoval chýbajúce profesionálne matičné pracovisko a zo spomínaných prostriedkov organizoval široké spektrum aktivít až do dnešnej doby.

Napriek opakovaným žiadostiam, bolo v jeho priestoroch vytvorené oblastné pracovisko MS až v roku 2011. Počas štvorročnej doby jeho fungovania sa podarilo zrealizovať množstvo vydarených miestnych, ale aj významných regionálnych podujatí, naštartovala sa spolupráca so samosprávami, školami, médiami, založili sa dva nové miestne odbory a Matica si v regióne získala množstvo nových členov, priaznivcov a partnerov.  Náklady na priestory a jedného zamestnanca OP však aj naďalej ostali v réžii miestneho odboru, ktorý ich aj napriek dôslednému a efektívnemu hospodáreniu nedokázal ďalej pokrývať.

Preto sa ešte začiatkom roku 2014 rozhodli matičiari z regiónu opäť požiadať vedenie MS o zriadenie DMS. Po tom, ako sa na jeseň roku 2014 z ekonomických dôvodov zrušil Dom MS v Dubnici nad Váhom, stala sa táto téma ešte aktuálnejšia, keďže v Trenčianskom kraji chýbalo samostatné matičné stredisko.

Povereným riaditeľom novozriadeného DMS v Prievidzi je Vlastimil Uhlár, ktorý aktívne pôsobí v MS už od roku 2003. Od roku 2010 je zároveň členom celoslovenského výboru Mladej Matice aj výboru MS.

Podľa jeho slov pri rozhodovaní o zriadení DMS zavážila možnosť využitia už spomínaných priestorov MO MS v Prievidzi, čo v konečnom dôsledku predstavuje najvýraznejšie šetriace opatrenie. Nízke prevádzkové náklady dokážu výrazne ovplyvniť celkové náklady pracoviska. Situácia sa premietla aj v samotnom rozpočte DMS, kde boli viaceré položky, vrátane personálnych nákladov, nastavené na minimum. DMS tak bude pôsobiť v síce obmedzenom finančnom režime, čo by však nemalo ovplyvniť jeho činnosť.

Share Button