Spomienka na doktora Jána Čvíkotu – veľkého národovca a zakladateľa MO MS Prievidza

V tomto roku si pripomíname 90. výročie úmrtia lekára a veľkého vlastenca Jána Čvíkotu, ktorý bol zakladateľom Miestneho odboru Matice slovenskej v Prievidzi.

spomienka-na-doktora-jana-cvikotu-2014-1

Pri tejto príležitosti si prievidzskí matičiari spoločne s delegáciou matičiarov z Čvíkotovej rodnej Valče, uctili jeho pamiatku položením vencov k jeho hrobu, ktorý sa nachádza na cintoríne v Prievidzi.

Pietnej spomienky, ktorá sa konala dňa 27. 11. 2014 sa zúčastnil aj vedúci Oblastného pracoviska MS Vlastimil Uhlár, predseda miestneho odboru MS Prievidza Milan Jadroň s viacerými členmi MO MS. Z Valče pricestovali predseda MO MS Ján Lučan, Ivan Švec a Jaromír Meriač. Spomienky sa zúčastnila aj vnučka doktora Čvíkotu Eva Spevárová.

MUDr. Ján Čvíkota – lekár a vlastenec
(* 16. 5. 1861 Valča – † 13. 11. 1924 Prievidza)

Doktor Ján Čvíkota sa narodil 16. mája 1861 vo Valči pri Martine rodičom Jánovi Čvíkotovi a Márii Františke Matejkovej, ako prvý syn z deviatich detí. Vyrastal v rodine, kde sa uplatňovala slovenskosť a slovenské národné povedomie. Po vychodení ľudovej školy vo Valči absolvoval gymnázium v Banskej Bystrici a v roku 1880 sa zapísal na štúdium medicíny vo Viedni, čo dokumentujú aj jeho diplomy v nemeckom jazyku. Tu sa aktívne podieľal na kultúrnej a spoločenskej práci spolku slovenských študentov Tatran.

Po skončení štúdií prišiel ako lekár na hornú Nitru. Tu bola rozšírená epidémia trachómu. Bola mu pridelená hlavne liečba tejto nákazlivej očnej choroby v obci Valaská Belá aj s jej lazmi. Od 1. 1. 1897 do 31. 12. 1902 vykonával lekársku službu ako definitívny obvodný lekár v Bojniciach a od 1. 1. 1903 až do roku 1924 ako definitívny lekár v Prievidzi. Lekársku prax vykonával v dome na Kláštornej ulici, kde mu bola v apríli 1994 umiestnená pamätná tabuľa. Po dlhej a ťažkej chorobe umrel 13. novembra 1924 v Prievidzi vo veku 63 rokov.

Slovenské národné povedomie nadobudnuté v rodine sa prejavovalo počas jeho života a celého pôsobenia v aktívnej lekárskej službe. Vyhlásenie Československej republiky 28. októbra 1918 v Prahe a Martinská deklarácia prešli v okrese takmer bez ozveny. O vzniku republiky sa takmer nevedelo, lebo uvedomelých národovcov bolo málo. Medzi najznámejších patrili J. Porázek, F. Roháč, Ulrich a Dr. Čvíkota, z iniciatívy ktorého bola v polovici novembra 1918 v Prievidzi pobočka Slovenskej národnej rady a Dr. Čvíkota sa stal jej predsedom.

Koncom roku 1920 založil v Prievidzi miestny odbor Matice slovenskej a stal sa jeho predsedom. Nasledujúceho roku spolu s okresným náčelníkom Dr. Jánom Nosákom a školským inšpektorom Jozefom Sivákom založili Výbor neodrodilých Slovákov, ktorí vydávaním plagátov „Aká je pravda“ rozširovali myšlienku slovanskej vzájomnosti a národného povedomia.

Pracoval aj v Československom červenom kríži. Keď zomrel, rozlúčili sa s ním široké davy obyvateľstva a okresný časopis Náš kraj napísal: „Stratili sme v ňom horlivého Slováka – národovca, ktorý neúnavne pracoval na národa roli dedičnej.“

Share Button