Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec – okresné kolo

Dňa 6. marca 2014 sa v Centre voľného času Spektrum v Prievidzi uskutočnilo okresné kolo rétorickej súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec, na ktorom sa predstavilo celkom 14 rétorov.

Odborná porota v zložení Mgr. Eva Henčelová, Mgr. Viera Marsinová a Mgr. Eva Poljaková, hodnotila rétorické výkony súťažiach, ktorí boli rozdelení do troch kategórií.

Žiaci v I. kategórii si vylosovali krátku rozprávku, ktorú mali prerozprávať s vlastným dotvorením konca. Členovia poroty sa zhodli na tom, že interpretácia textu bola veľmi dobrá a žiaci ukázali, že majú veľmi dobrú pamäť.

V II. a III. kategórii predviedli súťažiaci vynikajúce rečnícke výkony, v ktorých sa prejavila bohatá slovná zásoba, používanie vonkajších výrazových prostriedkov či odhodlanie prezentovať svoj vlastný názor.

V záverečnom odbornom vyhodnotení porotcovia skonštatovali, že 28. ročník okresného kola súťaže mal veľmi dobrú úroveň v každej kategórii.

VYHODNOTENIE:

I. kategória: (žiaci 4.-6. ročníka ZŠ)

1. miesto: Alena Štorcelová, – ZŠ energetikov, Prievidza
2. miesto: Diana Lajčiaková – ZŠ Nedožery-Brezany
3. miesto: Natália Laura Košťálová – ZŠ Rastislavova, Prievidza

II. kategória: (žiaci 7.-9. ročníka ZŠ)

1. miesto: Renáta Dominiková – ZŠ Bojnice
2. miesto: Kristína Reiselová – ZŠ Dolné Vestenice
3. miesto: Lenka Baranovičová – ZŠ Mariánska, Prievidza

Čestné uznanie:

  • Filip Engelhardt – ZŠ Nedožery-Brezany
  • Christián Filt -  ZŠ Kanianka

III. kategória: (študenti stredných škôl)

1. miesto: Branislav Gigac – SOŠ obchodu a služieb, Prievidza

Výhercovia si odniesli knižné ceny z Vydavateľstva Matice slovenskej, ktoré do súťaže venoval Miestny odbor Matice slovenskej Prievidza. Víťazi jednotlivých kategórií postúpili do celoslovenského kola súťaže v rétorike Štúrov Zvolen, ktoré sa uskutoční 17. júna 2014 na zvolenskom zámku.

Share Button