Spomienka na Andreja Hlinku v Dolných Vesteniciach

“Či budem žiť, či budem v hrobe hniť, teba národe môj milovať nikdy neprestanem!”

Andrej Hlinka

spomienka-na-a-hlinku-dolne-vestenice

V tomto roku si pripomenieme 50. výročie narodenia jednej z najvýznamnejších osobností slovenského národa – Andreja Hlinku. Matica slovenská vyhlásila rok 2014 za Rok Andreja Hlinku, ktorého život a práca boli poznamenané vlastenectvom, patriotizmom, kresťanským presvedčením a snahou o zmierenie sociálnych rozdielov v spoločnosti.

Členovia Miestneho odboru Matice slovenskej Dolné Vestenice si dňa 17. marca pripomenuli toto významné výročie. Na znak úcty položili veniec k pamätnej tabuli na Námestí Andreja Hlinku.

Starosta obce Michal Jedinák, ktorý je zároveň podpredsedom MO MS, vo svojom príhovore v krátkosti zhrnul život a dielo Andreja Hlinku. Tajomníčka miestneho odboru Danka Kudnová zarecitovala krátku báseň, po ktorej si všetci spoločne zaspievali slovenské národné piesne.

Share Button