Dedinské páračky na Ondreja v Nedožeroch-Brezanoch

„Čaká nás tajomná atmosféra ondrejských nocí a ženskej roztopaše.“   Takto lákavo znel text na pozvánke výnimočného podujatia s názvom Dedinské páračky, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.novembra 2013 v Nedožeroch-Brezanoch.

dedinske-paracky-2013-3

Kultúrno-spoločenská miestnosť Obecného úradu sa podvečer zaplnila návštevníkmi všetkých vekových kategórií, pre ktorých bol pripravený bohatý program.

Podujatie otvorila príhovorom a privítaním hostí predsedníčka kultúrnej komisie a zároveň Oblastnej rady MS Prievidza Eva Kucharovičová. Po úvodnom slove si prítomní mohli vyskúšať páranie peria, viazanie masteničiek či lúskanie orechov.

Čítali sa legendy o obci a ľudových zvykoch na Ondreja, popíjal sa domáci čaj a dievčatá odeté v krojoch podávali tradičné domáce šišky, ktoré pripravili spolu s členkami Klubu dôchodcov pri OcÚ – Pekárovou, Beňadikovou a Hankovou. Ukážku pradenia na kolovrate predviedla Jozefína Zacharová z Nitrianskeho Pravna.

O veselú náladu sa starala „Naša kapela“ pri Klube dôchodcov pri OcÚ. Po losovaní tomboly, z ktorej si šťastlivci odniesli originálne doplnky do domácnosti a kuchyne, nasledovala tancovačka.

Podujatie malo veľký úspech. Mladší sa so zanietením učili zvyky od starších, tých tešil záujem mladých o tradície predkov.

Večer venovaný ľudovým zvykom pripravili Miestny odbor Matice slovenskej Nedožery-Brezany v spolupráci s Obecným úradom a Klubom dôchodcov pri OcÚ. Za nápad pripraviť Dedinské páračky a skvelú organizáciu  patrí veľká vďaka predovšetkým členke MO MS Bibiáne Šimovej.

 

Share Button

Komentovať