Dvadsaťročné Slovensko a jeho história – Handlová

V apríli 2013 vyhlásil MO MS v Handlovej výtvarnú súťaž pod názvom Dvadsaťročné Slovensko a jeho história.

Cieľom uvedenej súťaže bolo priblížiť našej mládeži pamätné udalosti viažuce sa k slovenskej histórii, prehĺbiť národnú hrdosť, vlastenectvodvadsatrocne-slovensko-a-jeho-historia-2013-1, prispieť k sebareflexii našej národnej identity, orientovať pozornosť žiakov na aktuálne témy aj významné historické medzníky a pripomenúť si významné medzníky slovenskej histórie: 1150. výročie príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu, 150. výročie vzniku Matice slovenskej a 20. výročie vzniku Slovenskej republiky.

Súťaž bola určená žiakom ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ a žiakom prímy – kvarty osemročného gymnázia a zapojili sa do nej ZŠ na Mierovom námestí ( 18 prác), ŠZŠ (5 prác) a Gymnázium I.Bellu (2 práce) v Handlovej.

dvadsatrocne-slovensko-a-jeho-historia-2013-2tvarné práce boli od 12. do 19. júla vystavené v predajni Eltop na Námestí baníkov a Handlovčania hlasovaním o najkrajšie práce rozhodli na celomestskom podujatí Vatra zvrchovanosti 19. júla 2013.

Vecné ceny výhercom a sladkú odmenu všetkým súťažiacim venovalo Mesto Handlová a Matica slovenská.
Poďakovanie patrí vedeniu uvedených škôl, pedagógom Mgr. Beáte Markovej Mgr. Anne Michelovej a všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili a spestrili svojimi výtvarnými prácami celomestské podujatie organizované pri príležitosti prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky.

Mgr. Dagmar Strmeňová
predsedníčka MO MS Handlová

VYHODNOTENIE

1. miesto – B. Ondrušíková, 7. B, ZŠ na Mierovom námestí
2. miesto – S. Ondruška, 5. C, ZŠ na Mierovom námestí
3. miesto – D. Ďuriš, tercia osemročného Gymnázia I. Bellu

Share Button

Komentovať