Na národnom zraze Mladej Matice nechýbalo ani zastúpenie z Prievidze

Posledný júnový víkend sa na Liptove konal 5. ročník Národného zrazu Mladej Matice, ktorý sa niesol v znamení 20.výročia vzniku Mladej Matice.

V piatok popoludní sa začali schádzať mladí matičiari z celého Slovenska na chate Kožiar v Žiarskej doline. Nemohli sme ju minúť, pretože už od cesty nás vítali matičné vlajky a z diaľky sme zahliadli množstvo mladých ľudí v matičných tričkách.Národný zraz Mladej Matice 2013-1

Hneď po príchode sa nás ujali tohtoroční organizátori, kolegovia z OMM Liptovský Mikuláš, ktorí nás oboznámili s bohatým programom. Len čo sme sa ubytovali, čakala nás oficiálna, otváracia časť programu. Úvodné slovo patrilo Mariánovi Gešperovi, predsedovi OMM, ktorý v krátkosti zhrnul význam nášho stretnutia. Nasledovalo spoločné predstavovanie jednotlivých zástupcov miestnych OMM. Prievidzskí mladí matičiari prišli v šesť člennom zastúpení na čele s Vlastimilom Uhlárom, predsedom OMM v Prievidzi, ktorý je zároveň členom Výboru MS a vedúcim Oblastného pracoviska MS Prievidza. Po úvodnej časti sa konal turnaj v malom futbale medzi odbormi MM o cenu Mladých matičiarov Liptova. Kvôli nepriaznivému počasiu sa musel upraviť pôvodný program, takže po chutnej večeri nás čakala diskusia a voľný program.

V sobotu ráno sme sa po raňajkách Národný zraz Mladej Matice 2013-12presunuli autobusom do Liptovského Mikuláša, kde sme navštívili muzeálnu expozíciu Tatrín a Žiadosti slovenského národa, ktorá bola spojená so zaujímavou odbornou prednáškou. Autentické priestory starej evanjelickej fary, kde sa stretávali popredné osobnosti štúrovského hnutia u tunajšieho farára Michala Miloslava Hodžu, nás preniesli do 40.rokov 19.storočia, kedy tu bol založený spolok Tatrín a spísané Žiadosti slovenského národa. Nasledovala návšteva vojnového cintorína a pamätníka Háj Nicovô, ktoré je miestom posledného odpočinku padlých hrdinov (presnejšie 1386 vojakov), príslušníkov 1. československého armádneho zboru, ktorí položili svoj životNárodný zraz Mladej Matice 2013-13 v oslobodzovacích bojoch o mesto Liptovský Mikuláš. Počasie sa trošku umúdrilo, takže sme si mohli vychutnať nezabudnuteľný pohľad na okolitú krajinu. Ako na dlani sa pred nami rozprestierala dominanta Liptova, Liptovská Mara. Očami sme blúdili po okolitých vrchoch, medzi ktorými sa týčili naše veľkolepé Nízke, Západné i Vysoké Tatry. Po návrate naspäť na chatu Kožiar sme si pochutili na výbornom guláši. Sobotné popoludnie sa ďalej nieslo v znamení turistiky. Čakala nás nenáročná pešia túra na Žiarsku chatu. S postupne stúpajúcou nadmorskou výškou sa nám naskytovali neopakovateľné výhľady na krásu Západných Tatier. Asi po dvoch hodinách sme dorazili na Žiarsku chatu, kde sme si dopriali malé Národný zraz Mladej Matice 2013-18občerstvenie a zaslúžený oddych. Cesta naspäť bola pre všetkých obrovským zážitkom. Čakal nás totiž zjazd na horských kolobežkách. Poučení personálom a vybavení prilbami sme si naplno vychutnali trasu dlhú asi 6km, ktorá končila na parkovisku pri ústí Žiarskej doliny. V podvečer bola pripravená prednáška o histórii MM, po ktorej sme diskutovali na tému Mladá Matica a význam jej činnosti. Po zotmení bola zapálená mladomatičná vatra pri príležitosti 150.výročia MS a 20.výročia vzniku MM.

Týmto by sme sa chceli poďakovať celému vedeniu OMM a rovnako tak našim kolegom z OMM Liptovský Mikuláš, za skvelý program, ktorí pripravili. Takisto musíme vyzdvihnúť bezchybnú organizáciu celého podujatia. Odniesli sme si množstvo neopakovateľných zážitkov a zároveň sme utužili vzťahy medzi jednotlivými OMM z celého Slovenska.

Mgr. Viera Šinská
OMM Prievidza

Share Button

Komentovať