Na hornej Nitre pribudlo súsošie svätých Cyrila a Metoda

Stavanie sôch a súsoší je už od pradávna symbolom oslavy a vzdávania vďaky významným osobnostiam v našej histórii. Je to symbol, ktorý nám má pripomínať naše dejiny, to odkiaľ pochádzame a kde máme svoje korene. Ich odkaz nám zároveň ukazuje, ktorou cestou by sa malo uberať naše smerovanie do budúcnosti.

Aj v Mačove, časti obce Diviaky nad Nitricou, si uvedomujú význam týchto symbolov. Práve pSúsošie sv. Cyrila a Metoda v Mačove 1reto sa rozhodli uctiť si pamiatku sv. Cyrila a Metoda postavením ich súsošia v centre časti obce. Stalo sa tak pri príležitosti osláv 1150. výročia príchodu slovanských vierozvestcov na naše územie, 150.výročia založenia Matice slovenskej a v neposlednom rade pri príležitosti založenia Miestneho odboru Matice slovenskej Diviaky nad Nitricou. MO MS bol založený na Valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 6. júna 2013 o 14.hod. za prítomnosti Mariána Tkáča, predsedu MS a Vlastimila Uhlára, vedúceho Oblastného pracoviska MS Prievidza. Na valnom zhromaždení sa uskutočnila voľba predsedu a členov výboru. Novozvoleným predsedom sa stal Anton Blaho, ktorý už mnohé roky organizuje v regióne kultúrne podujatia (Gazdovsko-remeselnícky deň v Mačove, Hubertova a gazdovská paráda Mačov a pod.) a má veľké zásluhy na zachovávaní hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva. Nasledovala diskusia s predsedom MS, ktorý zúčastneným novým členom MS venoval svoju knihu o Matici slovenskej s názvom „Ochrankyňa NÁRODA“.

Súsošie sv. Cyrila a Metoda v Mačove 3Slávnostný program pokračoval presunutím sa k súsošiu sv. Cyrila a Metoda, ktorého autorom je umelecký rezbár Michal Barta z Bystričian. Sochu vyrezal z topoľového dreva počas Gazdovsko-remeselníckeho dňa v Mačove, priamo pred očami návštevníkov. Na slávnostnom akte jej posvätenia sa zišla približne stovka miestnych ľudí a pozvaných hostí, medzi ktorými nechýbali zástupcovia o.z. HIPO MAČOV, K2000, RKC v Prievidzi, MO MS Prievidza, D MS Dubnica nad Váhom a poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja. Slávnostné uvedenie do života súsošia sv. Cyrila a Metoda sa začalo trúbením trombít v podaní folklórnej skupiny Hájiček z Chrenovca-Brusna. Program pokračoval recitáciou básne Milana Rúfusa – „Ďaleká tvár“ od Simony Blahovej, členky MO MS. Anton Blaho privítal hostí a priblížil im dôvody stretnutia. Ako uviedoSúsošie sv. Cyrila a Metoda v Mačove 7l, socha má pripomínať, že cyrilometodská tradícia žije, že si našich vierozvestcov úprimne a prirodzene ctíme, sú súčasťou nášho pocitu domova a kultúry. Nasledoval príhovor starostu obce Júliusa Duranziu, ktorý privítal prítomných na pôde obce a príhovor predsedu MS Mariána Tkáča. Hneď na úvod podotkol, že mu je veľkou cťou byť na území takej malebnej dedinky, kde žijú Slováci a Slovenky, už aj matičiari, ktorí majú srdcia na správnom mieste. Vyzdvihol záslužnú činnosť v oblasti zachovávania tradícií v obci a udelil novému predsedovi MO MS pamätný list pri príležitosti 150. výročia vzniku MS za dlhoročnú činnosť pri zachovávaní odkazu našich predkov. Ocenil tiež myšlienku, na základe ktorej vzniklo súsošie a zdôraznil význam príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, ako aj vznik MO MS v obci. Slávnostnú atmosféru podujatia podčiarkol Starosloviensky Otčenáš v podaní speváčky Jany Pekárovej, ktorá svojim nádherným hlasom naháňala príjemné zimomriavky. Ďalej slovo patrilo miestnemu farárovi, ktoSúsošie sv. Cyrila a Metoda v Mačove 13rý v krátkosti zdôraznil odkaz solúnskych bratov, ktorí na našom území šírili kresťanstvo, písmo a vzdelanosť. Nasledovalo posvätenie súsošia, po ktorom zaznela báseň Milana Rúfusa „Modlitba za Slovensko“. Prvú časť programu ukončila pieseň „Daj Boh šťastia tejto Zemi“ od FSk Hájiček a odtrúbenie trombít.

Program pokračoval v miestnej kaplnke, kde na úvod zaznela sakrálna skladba „Veronina modlitba“. Pracovník Štátneho archívu Bojnice, Branislav Geschwandtner, si pre prítomných hostí pripravil odborný výklad o živote a diele sv. Cyrilova a Metoda. Programovou bodkou bola najstaršia slovanská báseň Proglas, ktorú predniesol matičiar Valent Hagara z Novák.

Organizátori pripravili bohatý a kvalitný kultúrny program, ktorý bol dôstojnou oslavou významných výročí a zároveň skvelým štartom pre novú členskú základňu miestnych matičiarov. Opäť sa potvrdilo, že odkaz solúnskych bratov je stále živý a má takú vnútornú silu, že by mal byť pre nás motiváciou, ba dokonca výzvou pre duchovnú, mravnú, národnú i sociálnu obrodu človeka i celej spoločnosti.

Mgr.Viera Šinská
MO MS Prievidza

 

Share Button

Komentovať