Ako prievidzskí matičiari oslávili deň matiek

Druhá májová nedeľa je dňom, ktorý patrí všetkým mamám. História tohto sviatku siaha až do starovekého Grécka, kde oslavovali ženu ako darkyňu života v podobe slávností na počesť matky všetkých bohov – bohyne Rhey, matku boha Dia.

Ani Miestny odbor Matice slovenskej Prievidza nezabudol na mamičky – matičiarky, pre ktoré pripravil 23.mája 2013 slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa matiek. Ich pozvanie prijalo vyše osemdesiat mám a starých mám, pre ktoré organizátori pripravili kultúrny program spolu s malým občerstvením.Prievidzskí matičiari oslávili deň matiek 2013-1

Úvodné slová patrili Milanovi Jadroňovi, predsedovi MO MS Prievidza, ktorý v mene výboru MO MS Prievidza vyjadril poďakovanie mamám, za všetko čo nás naučili, za výchovu, ktorú nám vštepovali, za lásku, ktorou nás zahŕňali, ale aj za lásku k vlasti, ktorá by mala byť pre nás Slovákov najvyššou hodnotou. Následne sa ujala slova predsedníčka dozorného výboruPrievidzskí matičiari oslávili deň matiek 2013-5 MO MS Alžbeta Chovancová, ktorá uviedla prvých účinkujúcich. Boli nimi žiaci 2.ročníka ZŠ P. Dobšinského v Prievidzi, ktorí si pod vedením pani učiteľky Ivety Sivákovej pripravili pásmo ľudových piesní, tancov a veršovačiek venované matkám k ich sviatku. Z ich vystúpenia sršala úprimná radosť a energia, ktoré vyčarili na tvárach prítomných žien úsmev, za čo si deti vyslúžili veľký potlesk. Milé prekvapenie na hostí čakalo, keď sa k nim po vystúpení rozbehli deti s farebným papierovým kvietkom, ktoré pripravili ich starší spolužiaci, pod taktovkou pani učiteliek Magdalény Kyselicovej a Evy Baničovej, ktorá je zároveň podpredsedníčkou MO MS Prievidza.

Detských účinkujúcich vystriedali recitátorky pani Nedeljaková a pani Koryťáková. Svojim pôsobivým prednesom vniesli prítomným ženám do očí slzy dojatia. K príjemnej atmosfére podujatia prispela aj hudobná skupina Radosť, ktorá si pre oslávenkyne pripravila kyticu piesní zo svojho bohatého repertoáru. Každá prítomná mama bola obdarovaná aj živým kvietkom, ktorý im osobne odovzdali predseda MO MS Prievidza Milan Jadroň, vedúci Oblastného pracoviska Prievidza Vlastimil Uhlár a člen výboru MO MS Prievidza Peter Titka. Celé popoludnie sa nieslo v príjemnom duchu a priateľskej sviatočnej atmosfére.

Mgr. Viera Šinská
MO MS Prievidza

Share Button

Komentovať