Stretnutie pri prameni národnej rieky Nitra 2012

Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda sa uskutočnilo už tradičné podujatie s názvom Od prameňa národnej rieky Nitry.

Miestny odbor MS Prievidza v spolupráci s Klubom slovenských turistov Horná Nitra Prievidza usporiadali pri príležitosti výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy, 5. júla 2012 podujatie s názvom „Od prameňa národnej rieky Nitry“. XIV. ročník tohto podujatia začal už tradiStretnutie pri prameni rieky Nitra 2012čne, kladením vencov pri súsoší sv. Cyrila a Metoda v Prievidzi. Po skončení krátkeho programu boli pre priaznivcov turistiky pripravené dva zájazdové autobusy, ktoré odchádzali z autobusovej stanice v Prievidzi. Účastníci mali na výber dve nenáročné trasy: Trasa A – Vrícko – Vrícke sedlo – Biela skala – Kľak – Revánske sedlo – Staré cesty – prameň rieky Nitry, s prevýšením 880 m a dlhá 13 km. Trasa B – Fačkovské sedlo – Staré cesty – Revánske sedlo – Kľak – Revánske sedlo – Staré cesty – prameň rieky Nitry, s prevýšením 643 m a dlhá 9,8 km.

Horúce počasie spôsobilo, že sme zaznamenali nižšiu účasť, ako po minulé roky. Z Prievidze odchádzalo približne 50 nadšencov turistiky, no neskôr sa na mieste pridali aj obyvatelia okolitých dedín a všetci spoločne vystúpili na KľNárodný cyrilo-medodský výstup na Kľak 2012ak, ktorý tvorí nielen neprehliadnuteľnú dominantu južnej časti pohoria Malá Fatra, ale predstavuje aj akýsi symbol celému svojmu okoliu. Perfektné počasie s príjemnou teplotou 21 stupňov Celzia, bezvetrie a skvelá viditeľnosť prispeli k jedinečnej atmosfére s rozprávkovým výhľadom na všetky strany. Predseda MO MS Prievidza Milan Jadroň rozdal približne 160 pamätných diplomov všetkým zúčastneným, ktoré im budú pripomínať účasť na tomto podujatí. Zároveň si mohli zakúpiť za dobrovoľný príspevok pamätnú magnetku, na ktorej bolo vyobrazené súsošie sv. Cyrila a Metoda v Prievidzi, spolu s dátumom tohto podujatia. Aj napriek horúčavám dopadlo podujatie na výbornú a popoludňajších hodinách všetci spoločne dorazili do cieľa – k prameňu národnej rieky Nitry.

Mgr. Viera Šinská
MO MS Prievidza

Share Button

Komentovať